Author Posts

March 5, 2022 at 4:01 am

<h2 style=”box-sizing: inherit; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; color: #0c1115; font-weight: var(–g-bold-weight, bold); line-height: 1.4em; font-family: Literata; font-size: 34px; –g-regular-weight: 400; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-bold-weight: 600;”><span id=”Nam_mo_thay_ngong_mang_diem_bao_gi” style=”box-sizing: inherit;”><b style=”box-sizing: inherit;”>Nằm mơ thấy ngỗng mang điềm báo gì?</b></span></h2>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Ngỗng là một vật nuôi khá phổ biến trong gia đình.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Ấn tượng đầu tiên mà những chú ngỗng mang lại đó là cái cổ dài của và bộ lông dày ấm áp. </span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Cảm giác mà chúng mang lại là sự cao ngạo nhưng cũng rất trung thành. </span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Do vậy, nằm mơ thấy ngỗng thường mang đến những điềm tốt lành.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Ngoài ra, giấc mơ thấy ngỗng phản ánh một phần tính cách của bạn trước đám đông.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Nếu trong giấc mộng bạn thấy ngỗng thì bạn có nhiều khả năng sắp được tham gia một chuyến đi dã ngoại thú vị, khám phá nhiều điều mới.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”>Trong đời sống tự nhiên, loài ngỗng nổi tiếng bởi đức tính chung thủy.</p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Vì vậy, người nằm mơ thấy ngỗng thì thường là người có chính kiến và có ý thức tự chủ cao. </span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Họ thường thuần phục và trung thành với những gì mà họ cho là đúng đến hết đời.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Ngoài ra, giấc mơ về loài ngỗng tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng, sự sinh sản của con người. </span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Tuy nhiên, để giấc mơ về ngỗng được giải mã cụ thể hơn, bạn cần căn cứ chính xác vào “hình ảnh chú ngỗng” trong mơ. </span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Giấc mơ càng chi tiết thì mức độ chính xác càng cao.</span></p>

<h2 style=”box-sizing: inherit; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; color: #0c1115; font-weight: var(–g-bold-weight, bold); line-height: 1.4em; font-family: Literata; font-size: 34px; –g-regular-weight: 400; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-bold-weight: 600;”><span id=”Giai_ma_y_nghia_giac_mo_thay_ngong” style=”box-sizing: inherit;”><b style=”box-sizing: inherit;”>Giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy ngỗng</b></span></h2>
<h3 style=”box-sizing: inherit; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; color: #0c1115; font-weight: var(–g-bold-weight, bold); line-height: 1.4em; font-family: Literata; font-size: 24px; –g-regular-weight: 400; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-bold-weight: 600;”><span id=”Nam_mo_thay_bat_ngong” style=”box-sizing: inherit;”><b style=”box-sizing: inherit;”>Nằm mơ thấy bắt ngỗng</b></span></h3>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Giấc mơ bắt ngỗng không phải là giắc mơ mang đến điềm lành.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Trong thời gian sắp tới, bạn có thể sẽ gặp <span style=”box-sizing: inherit; font-weight: var(–g-bold-weight,bold);”>chuyện không vui, kém may mắn</span>. </span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Thế nhưng nỗi buồn này nhanh đến và nhanh đi.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Bạn dường như không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực.</span></p>

<h3 style=”box-sizing: inherit; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; color: #0c1115; font-weight: var(–g-bold-weight, bold); line-height: 1.4em; font-family: Literata; font-size: 24px; –g-regular-weight: 400; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-bold-weight: 600;”><span id=”Nam_mo_thay_bi_ngong_duoi_theo” style=”box-sizing: inherit;”><b style=”box-sizing: inherit;”>Nằm mơ thấy bị ngỗng đuổi theo</b></span></h3>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Nằm mơ thấy ngỗng đuổi cũng tương tự như vậy.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Bạn sẽ gặp<span style=”box-sizing: inherit; font-weight: var(–g-bold-weight,bold);”> xui xẻo</span> trong thời gian tới.</span></p>
<p style=”box-sizing: inherit; font-size: 18px; overflow-wrap: break-word; color: #0c1115; font-family: Muli; line-height: 1.75; font-weight: var(–g-regular-weight, normal); margin: 0px; padding: 0px 0px 24px; –tcb-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4); –g-regular-weight: 400; –g-bold-weight: 800; –tcb-typography-color: var(–tcb-skin-color-4); –tve-applied-color: var$(–tcb-skin-color-4);”><span style=”box-sizing: inherit;”>Nhưng mức độ xui xẻo thì đáng để bạn phải cẩn thận hơn.</span></p>
>> Xem bài viết chi tiết tại đây: Nằm mơ thấy ngỗng